בוחשים מגנטיים עם חימום - Magnetic stirrers, hot plate