ברזי עץ לחביות עץ

Stopcock, Wood, for Wooden drums

למידות השונות גלגל\י למטה