אצבעוני לטקס - Latex finger coats

מק"ט תיאור הפריט
065010011אצבעוני לטקס S - מקט 984 / שקית 144 יח.
Latex finger coats,S - pack 144 pcs
להצעת מחיר
065010012אצבעוני לטקס M - מקט 510 / שקית 144 יח.
Latex finger coats,M - pack 144 pcs
להצעת מחיר
065010013אצבעוני לטקס L - מקט 1480 / שקית 144 יח.
Latex finger coats, L - pack 144 pcs
להצעת מחיר