מזקקת נחושת + מד חום + צינור ריקון לשמנים ומים

Copper Alembic Still + thermometer for oil & liquids
למידות השונות גלגל\י למטה
מק"ט תיאור הפריט
0104210מזקקת נחושת 3 ליטר + מד חום לשמנים ומים
Copper Alembic Still 3 liters + thermometer for oil & liquids
להצעת מחיר
0104215מזקקת נחושת 5 ליטר + מד חום לשמנים ומים
Copper Alembic Still 5 liters + thermometer for oil & liquids
להצעת מחיר
0104225מזקקת נחושת 10 ליטר + מד חום לשמנים ומים
Copper Alembic Still 10 liters + thermometer for oil & liquids
להצעת מחיר
0104230מזקקת נחושת 20 ליטר + מד חום לשמנים ומים
Copper Alembic Still 20 liters + thermometer for oil & liquids
להצעת מחיר
0104235מזקקת נחושת 30 ליטר + מד חום לשמנים ומים
Copper Alembic Still 30 liters + thermometer for oil & liquids
להצעת מחיר
0104240מזקקת נחושת 40 ליטר + מד חום לשמנים ומים
Copper Alembic Still 40 liters + thermometer for oil & liquids
להצעת מחיר
0104300מזקקת נחושת 50 ליטר + מד חום לשמנים ומים
Copper Alembic Still 50 liters + thermometer for oil & liquids
להצעת מחיר
010102580מזקקת נחושת 80 ליטר + מד חום + צינור ריקון לשמנים ומים
Copper Alembic Still 80 liters + thermometer + draining tube, for oil & liquids
להצעת מחיר
01072030מזקקת נחושת 100 ליטר + מד חום + צינור ריקון לשמנים ומים
Copper Alembic Still 100 liters+ thermometer + draining tube, for oil & liquids
להצעת מחיר
01072040מזקקת נחושת 150 ליטר + מד חום + צינור ריקון לשמנים ומים
Copper Alembic Still 150 liters + thermometer + draining tube, for oil & liquids
להצעת מחיר
01072050מזקקת נחושת 200 ליטר + מד חום + צינור ריקון לשמנים ומים
Copper Alembic Still 200 liters+ thermometer + draining tube, for oil & liquids
להצעת מחיר
010103046מזקקת נחושת 250 ליטר + מד חום + צינור ריקון לשמנים ומים
Copper Alembic Still 250 liters + thermometer + draining tube, for oil & liquids
להצעת מחיר
0101031מזקקת נחושת 300 ליטר + מד חום + צינור ריקון לשמנים ומים
Copper Alembic Still 300 liters + thermometer + draining tube, for oil & liquids
להצעת מחיר
0101032מזקקת נחושת 350 ליטר + מד חום + צינור ריקון לשמנים ומים
Copper Alembic Still 350 liters + thermometer + draining tube, for oil & liquids
להצעת מחיר
010720500מזקקת נחושת 500 ליטר + מד חום + צינור ריקון לשמנים ומים
Copper Alembic Still 500 liters + thermometer + draining tube, for oil & liquids
להצעת מחיר