מזקקת נחושת ראש מוגבה + מד חום לשמנים ומים + רשת + צינור ריקון

Copper Alembic Still, with arm + thermometer for oil & liquids
למידות השונות גלגל\י למטה
מק"ט תיאור הפריט
0101474מזקקת נחושת ראש מוגבה 20 ליטר + מד חום לשמנים ומים
Copper Alembic Still 20 liters, with arm + thermometer for oil & liquids
להצעת מחיר
0101475מזקקת נחושת ראש מוגבה 30 ליטר + מד חום לשמנים ומים
Copper Alembic Still 30 liters, with arm + thermometer for oil & liquids
להצעת מחיר
0101478מזקקת נחושת ראש מוגבה 50 ליטר + מד חום לשמנים ומים + רשת + צינור ריקון
Copper Alembic Still 50 liters, with arm + thermometer for oil & liquids
להצעת מחיר
0101480מזקקת נחושת ראש מוגבה 100 ליטר + מד חום לשמנים ומים + רשת + צינור ריקון
Copper Alembic Still 100 liters, with arm + thermometer for oil & liquids
להצעת מחיר
0101481מזקקת נחושת ראש מוגבה 150 ליטר + מד חום לשמנים ומים + רשת + צינור ריקון
Copper Alembic Still 150 liters, with arm + thermometer for oil & liquids
להצעת מחיר
0101482מזקקת נחושת ראש מוגבה 200 ליטר + מד חום לשמנים ומים + רשת + צינור ריקון
Copper Alembic Still 200 liters, with arm + thermometer for oil & liquids
להצעת מחיר
0101422מזקקת נחושת ראש מוגבה 300 ליטר + מד חום לשמנים ומים + רשת + צינור ריקון
Copper Alembic Still 300 liters, with arm + thermometer for oil & liquids
להצעת מחיר
0101500מזקקת נחושת ראש מוגבה 500 ליטר + מד חום לשמנים ומים + רשת + צינור ריקון
Copper Alembic Still 500 liters, with arm + thermometer for oil & liquids
להצעת מחיר