מערכת מיצוי שמנים אתרים

למידות השונות גלגל\י למטה
מק"ט תיאור הפריט
0101463מערכת מיצוי שמנים אתרים נחושת 5 ליטר + מד חום + צינור ריקון + רשת
Alembic, copper, 5 liter, rotating column, draining pipe, bimetal thermometer + sieve tray
להצעת מחיר
0107220811מערכת מיצוי שמנים אתרים נחושת 10 ליטר + מד חום + צינור ריקון + רשת
Alembic, copper, 10 liter, rotating column, draining pipe, bimetal thermometer + sieve tray
להצעת מחיר
0101033מערכת מיצוי שמנים אתרים נחושת 20 ליטר + מד חום + צינור ריקון + רשת
Alembic, copper, 20 liter, rotating column, draining pipe, bimetal thermometer + sieve tray
להצעת מחיר
0101034מערכת מיצוי שמנים אתרים נחושת 30 ליטר + מד חום + צינור ריקון + רשת
Alembic, copper, 30 liter, rotating column, draining pipe, bimetal thermometer + sieve tray
להצעת מחיר
01072220מערכת מיצוי שמנים אתרים נחושת 40 ליטר + מד חום + צינור ריקון + רשת
Alembic, copper, 40 liter, rotating column, draining pipe, bimetal thermometer + sieve tray
להצעת מחיר
01072225מערכת מיצוי שמנים אתרים נחושת 60 ליטר + מד חום + צינור ריקון + רשת
Alembic, copper, 60 liter, rotating column, draining pipe, bimetal thermometer + sieve tray
להצעת מחיר
0101038080מערכת מיצוי שמנים אתרים נחושת 80 ליטר + מד חום + צינור ריקון + רשת
Alembic, copper, 80 liter, rotating column, draining pipe, bimetal thermometer + sieve tray
להצעת מחיר
0101039100מערכת מיצוי שמנים אתרים נחושת 100 ליטר + מד חום + צינור ריקון + רשת
Alembic, copper, 100 liter, rotating column, draining pipe, bimetal thermometer
להצעת מחיר