משפך פלסטיק HDPE - לנוזלים

למידות השונות גלגל\י למטה

מק"ט תיאור הפריט
01014140משפך פלסטיק HDPE לנוזלים 150 מ"מ + מסנן - איטליה *
Funnel, HDPE,top diameter 150 mm,with net filter for liquids - Italy
להצעת מחיר
060410180משפך פלסטיק HDPE לנוזלים 180 מ"מ + מסנן - איטליה *
Funnel, HDPE, top diameter 180 mm, with net for liquids - Italy
להצעת מחיר
01071030משפך פלסטיק HDPE לנוזלים 210 מ"מ עם צינור זרימה - איטליה
Funnel,HDPE,top diameter 210 mm with flexable flow tube for liquids - Italy
להצעת מחיר
060410260משפך פלסטיק HDPE לנוזלים 250 מ"מ + מסנן - איטליה *
Funnel, HDPE,top diameter 250 mm,for liquids - Italy
להצעת מחיר
060410310משפך פלסטיק HDPE לנוזלים 300 מ"מ + מסנן - איטליה *
Funnel, HDPE, top diameter 300 mm, for liquids - Italy
להצעת מחיר
060410350משפך פלסטיק HDPE לנוזלים 350 מ"מ + מסנן - איטליה *
Funnel, HDPE, top diameter 350 mm, for liquids - Italy
להצעת מחיר
060410400משפך פלסטיק HDPE לנוזלים 400 מ"מ - איטליה *
Funnel, HDPE,top diameter 400 mm, for liquids - Italy
להצעת מחיר