פנימיות שחורות למכסה תמיד מלא

מק"ט תיאור הפריט
01011400פנימית שחורה למכסה תמיד מלא 100 ליטר קוטר 400 מ"מ
להצעת מחיר
01011501פנימית שחורה למכסה תמיד מלא 200A/150B ליטר קוטר 500 מ"מ
להצעת מחיר
01011300פנימית שחורה למכסה תמיד מלא 300 ליטר קוטר 600 מ"מ
להצעת מחיר
01011401פנימית שחורה למכסה תמיד מלא 400 ליטר קוטר 700 מ"מ
להצעת מחיר
01011506פנימית שחורה למכסה תמיד מלא 600/500 ליטר קוטר 750 מ"מ
להצעת מחיר
01011700פנימית שחורה למכסה תמיד מלא 700 ליטר קוטר 800 מ"מ
להצעת מחיר
010111000פנימית שחורה למכסה תמיד מלא 1000 ליטר קוטר 1000 מ"מ
להצעת מחיר