צינורות פי.וי.סי - PVC tubing

מק"ט תיאור הפריט
05446צינור פי.וי.סי 4X6 מ"מ
PVC Tubing 4x6 mm
להצעת מחיר
05458צינור פי.וי.סי 5X8 מ"מ
PVC tubing 5x8 mm
להצעת מחיר
05469צינור פי.וי.סי 6X9 מ"מ
PVC tubing 6x9 mm
להצעת מחיר
05408011צינור פי.וי.סי 8X11 מ"מ
PVC tubing 8x11 mm
להצעת מחיר
0541013צינור פי.וי.סי 10X13 מ"מ
PVC tubing 10x 13 mm
להצעת מחיר
0541216צינור פי.וי.סי 12X16 מ"מ
PVC tubing 12x16 mm
להצעת מחיר
0541519צינור פי.וי.סי 15X19 מ"מ
PVC tubing 15x19 mm
להצעת מחיר
0541823צינור פי.וי.סי 18X23 מ"מ
PVC tubing 18x23 mm
להצעת מחיר
0542531צינור פי.וי.סי 31X25 מ"מ
PVC tubing 25x31 mm
להצעת מחיר
0543238צינור פי.וי.סי 32X38 מ"מ
PVC tubing 32x38 mm
להצעת מחיר