אצבעות מיצוי (טימבלים) - Extraction cellulose thimbles

מק"ט תיאור הפריט
074645002אצבעות מיצוי MN , טימבל צלולוז , קוטר פנימי 50x9 מ"מ - קופסה 25 יח.
להצעת מחיר
074645005אצבעות מיצוי MN , טימבל צלולוז , קוטר פנימי 80x20 מ"מ - קופסה 25 יח.
להצעת מחיר
074645008אצבעות מיצוי MN , טימבל צלולוז , קוטר פנימי 100x23 מ"מ - קופסה 25 יח.
להצעת מחיר
074645011אצבעות מיצוי MN , טימבל צלולוז , קוטר פנימי 60x27 מ"מ - קופסה 25 יח.
להצעת מחיר
074645009אצבעות מיצוי MN , טימבל צלולוז , קוטר פנימי 80x27 מ"מ - קופסה 25 יח.
להצעת מחיר
074645017אצבעות מיצוי MN , טימבל צלולוז , קוטר פנימי 100x29 מ"מ - קופסה 25 יח.
להצעת מחיר
074645023אצבעות מיצוי MN , טימבל צלולוז , קוטר פנימי 100x30 מ"מ - קופסה 25 יח.
להצעת מחיר
074645020אצבעות מיצוי MN , טימבל צלולוז , קוטר פנימי 80x30 מ"מ - קופסה 25 יח.
להצעת מחיר
074645951אצבעות מיצוי MN , טימבל צלולוז , קוטר פנימי 80x33 מ"מ - קופסה 25 יח.
להצעת מחיר
074645032אצבעות מיצוי MN , טימבל צלולוז , קוטר פנימי 130x43 מ"מ - קופסה 25 יח.
להצעת מחיר
074645035אצבעות מיצוי MN , טימבל צלולוז , קוטר פנימי 230x48 מ"מ - קופסה 25 יח.
להצעת מחיר