מבחנות ננוקולור לבדיקה פוטומטרית - Nancolor

מק"ט תיאור הפריט
07491802ננוקולור אלומיניום 0.01-1 מ"ג / לליטר Standard test גל 540nm לפוטומטר uv/vis י200 בדיקות M.N
להצעת מחיר
07491832ננוקולור דטרגנט אניוניק 0.02-5 מ"ג/לליטר Standard test גל 620nm לפוטומטר uv/vis י40 בדיקות M.N
להצעת מחיר
07491834ננוקולור דטרגנט אניוניק 0.05-5 מ"ג/לליטר Standard test גל 436nm לפוטומטר uv/vis י40 בדיקות M.N
להצעת מחיר
07491820ננוקולור כלוריד 0.2-125 מ"ג/לליטר Standard test גל 470nm לפוטומטר uv/vis י220 בדיקות M.N
להצעת מחיר
07491816ננוקולור כלורין 0.02-10 מ"ג/לליטר Standard test גל 540nm לפוטומטר uv/vis י250 בדיקות M.N
להצעת מחיר
07491825ננוקולור כרומט 0.01-3 מ"ג/לליטר Standard test גל 454nm לפוטומטר uv/vis י250 בדיקות M.N
להצעת מחיר
07491862ננוקולור ניקל 0.01-10 מ"ג/לליטר Standard test גל 436nm לפוטומטר uv/vis י250 בדיקות M.N
להצעת מחיר
07491888ננוקולור סולפיד 0.01-3 מ"ג/לליטר Standard test גל 620/660nm לפוטומטר uv/vis י250 בדיקות M.N
להצעת מחיר
07491830ננוקולור ציאניד 0.01-0.5 מ"ג/לליטר Standard test גל 585nm לפוטומטר uv/vis י250 בדיקות M.N
להצעת מחיר
07491895ננוקולור צינק 0.02-3 מ"ג/לליטר Standard test גל 620nm לפוטומטר uv/vis י250 בדיקות M.N
להצעת מחיר
07491853ננוקולור קופר 0.01-10 מ"ג/לליטר Standard test גל 585nm לפוטומטר uv/vis י250 בדיקות M.N
להצעת מחיר
074985023ננוקולור COD י 1,000-10,000 מ"ג/ לליטר אורך גל 620nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985028ננוקולור COD י 1,000-15,000 מ"ג/ לליטר אורך גל 620nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985029ננוקולור COD י 100-1500 מ"ג/ לליטר אורך גל 620nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985026ננוקולור COD י 15-160 מ"ג/ לליטר אורך גל 436nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985027ננוקולור COD י 2-40 מ"ג/ לליטר אורך גל 345nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985022ננוקולור COD י 5-60 מ"ג/ לליטר אורך גל 345nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985035ננוקולור DEAH י 0.05-1.0 מ"ג/ לליטר אורך גל 540nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985099ננוקולור TOC י 40-600 מ"ג/ לליטר אורך גל 585nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985037ננוקולור אירון 0.1-3.00 מ"ג/ לליטר אורך גל 540nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985098ננוקולור אלומיניום 0.02-0.70 מ"ג/ לליטר אורך גל 540nm - קופסה 19 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985003ננוקולור אמוניום 0.04-2.30 מ"ג/ לליטר אורך גל 690nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985004ננוקולור אמוניום 0.2-8.0 מ"ג/ לליטר אורך גל 690nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985005ננוקולור אמוניום 1-40 מ"ג/ לליטר אורך גל 690nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985006ננוקולור אמוניום 30-160 מ"ג/ לליטר אורך גל 585nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985008ננוקולור אמוניום 4-80 מ"ג/ לליטר אורך גל 585nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985838ננוקולור אתנול 0.10-1.00 מ"ג/ לליטר אורך גל 620nm - קופסה 23 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985092ננוקולור טוטל ניטרוג'ן 3-60 מ"ג/ לליטר - קופסה 20 מבחנות M.N
NANCOLOR- total nitrogen 3 - 60 mg/l pack 20 tubes M.N
להצעת מחיר
074985083ננוקולור טוטל ניטרוג'ן 0.5-22.0 מ"ג/ לליטר אורך גל 365/385nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985088ננוקולור טוטל ניטרוג'ן 5-220 מ"ג/ לליטר אורך גל 365/385nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985091ננוקולור טיוציאנט 0.5-50.0 מ"ג/ לליטר אורך גל 470nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985097ננוקולור טין 0.1-3.00 מ"ג/ לליטר אורך גל 520nm - קופסה 18 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985021ננוקולור כלוריד 0.5-50.0 מ"ג/ לליטר אורך גל 470nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985019ננוקולור כלוריד 5-200 מ"ג/ לליטר אורך גל 470nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985017ננוקולור כלורין / אוזון 0.05-2.5 מ"ג/ לליטר אורך גל 540nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985018ננוקולור כלורין דיאוקסיד 0.15-5.0 מ"ג/ לליטר אורך גל 540nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985056ננוקולור מוליבדניום 1.0-40.0 מ"ג/ לליטר אורך גל 345/365nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985058ננוקולור מנגן 0.1-10.0 מ"ג/ לליטר אורך גל 470nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985047ננוקולור נוניוניק טריטון 0.3-15.0 מ"ג/ לליטר אורך גל 610/620nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985064ננוקולור ניטרט 0.3-22.0 מ"ג/ לליטר אורך גל 365/385nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985068ננוקולור ניטריט 0.003-0.460 מ"ג/ לליטר אורך גל 540nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985069ננוקולור ניטריט 0.3-13.0 מ"ג/ לליטר אורך גל 540nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985061ננוקולור ניקל 0.1-7.00 מ"ג/ לליטר אורך גל 470nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985086ננוקולור סולפט 10-200 מ"ג/ לליטר אורך גל 436nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985087ננוקולור סולפט 200-1000 מ"ג/ לליטר אורך גל 436nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985073ננוקולור סולפיד 0.05-3.00 מ"ג/ לליטר אורך גל 620nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985089ננוקולור סולפיט 0.2-10.0 מ"ג/ לליטר אורך גל 436nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985090ננוקולור סולפיט 5-100 מ"ג/ לליטר אורך גל 470nm - קופסה 19 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985045ננוקולור פוטסיום 2-50 מ"ג/ לליטר אורך גל 690nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985076ננוקולור פוספט כללי+אורטו 0.05-1.50/0.010-0.800 מ"ג/ לליטר אורך גל 690nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985081ננוקולור פוספט כללי+אורטו 0.20-5.00 מ"ג/ לליטר אורך גל 690nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985080ננוקולור פוספט כללי+אורטו 0.30-15.00 מ"ג/ לליטר אורך גל 690nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985079ננוקולור פוספט כללי+אורטו 10.0-50.0 מ"ג/ לליטר אורך גל 436nm - קופסה 19 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985055ננוקולור פוספט כללי+אורטו 5.0-50.0 מ"ג/ לליטר אורך גל 690nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985040ננוקולור פלואוריד 0.1-2.0 מ"ג/ לליטר אורך גל 620nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985871ננוקולור פרוקסיד 0.03-2.00 מ"ג/ לליטר אורך גל 620nm - קופסה 10-19 מבחנות M.N
להצעת מחיר
074985031ננוקולור ציאניד 0.02-0.80 מ"ג/ לליטר אורך גל 585/605nm - קופסה 20 מבחנות M.N
להצעת מחיר