פילטר סביבון - Syringe filters

מק"ט תיאור הפריט
06467205001פילטר סביבון 0.1 מיקרון 50 מ"מ טפלון - קופסה 10 יח. Whatman
Syringe filter, 0.1 micron, teflon, diameter 50 mm - pack 10 pcs , Whatman
להצעת מחיר
060462101פילטר סביבון 0.2 מיקרון 25 מ"מ Cellulose acetate סטרילי קופסה 50 יח. Sartotius
Syringe filter, 0.2 micron,Cellulose acetate , diameter 25 mm,Sterile - pack 50 pcs , Sartorius
להצעת מחיר
0600250221פילטר סביבון 0.2 מיקרון 25 מ"מ Cellulose acetate - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.2 micron,Cellulose acetate , diameter 25 mm pack 50 pcs
להצעת מחיר
06017575פילטר סביבון 0.2 מיקרון 25 מ"מ PTFE ל- HPLC - קופסה 50 יח. Sartotius
Syringe filter, 0.2 micron,PTFE for HPLC, diameter 25 mm - pack 50 pcs , Sartorius
להצעת מחיר
0601757511פילטר סביבון 0.2 מיקרון 25 מ"מ PTFE " סטרילי " ל- HPLC - קופסה 50 יח. Sartorius
Syringe filter, 0.2 micron,PTFE for HPLC, diameter 25 mm, Sterile - pack 50 pcs , Sartorius
להצעת מחיר
06017845פילטר סביבון 0.2 מיקרון 25 מ"מ Naylon סטרילי ל- HPLC - קופסה 50 יח. Sartorius
Syringe filter, 0.2 micron,Naylon for HPLC, diameter 25 mm - pack 50 pcs , Sartorius
להצעת מחיר
06017805פילטר סביבון 0.2 מיקרון 50 מ"מ PTFE - קופסה 25 יח. Sartorius
Syringe filter, 0.2 micron,PTFE ,diameter 50 mm - pack 25 pcs, Sartorius
להצעת מחיר
06025070פילטר סביבון 0.7 מיקרון GF י 25 מ"מ - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.7 micron,GF Glass fiber, diameter 25 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
060013022פילטר סביבון 0.22 מיקרון 13 מ"מ PTFE - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.22 micron,PTFE, diameter 13 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
060025022פילטר סביבון 0.22 מיקרון 25 מ"מ Naylon - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.22 micron,Naylon, diameter 25 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
0600250223פילטר סביבון 0.22 מיקרון 25 מ"מ PTFE - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.22 micron,PTFE, diameter 25 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
06025022פילטר סביבון 0.22 מיקרון 25 מ"מ PTFE / סטרילי - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.22 micron,PTFE, Sterile, diameter 25 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
06013022פילטר סביבון 0.22 מיקרון PVDF י 13 מ"מ - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.22 micron,PVDF , diameter 13 mm pack 50 pcs
להצעת מחיר
060250223פילטר סביבון 0.22 מיקרון 25 מ"מ PVDF - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.22 micron,PVDF , diameter 25 mm pack 50 pcs
להצעת מחיר
0602522פילטר סביבון 0.22 מיקרון 25 מ"מ PES סטרילי - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.22 micron, PES,Steril, diameter 25 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
060033022פילטר סביבון 0.22 מיקרון 30 מ"מ PTFE - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.22 micron,PTFE, diameter 30 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
0602550022פילטר סביבון 0.22 מיקרון PES י 25 מ"מ - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.22 micron, PES, diameter 25 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
060030022פילטר סביבון 0.22 מיקרון 33 מ"מ PVDF סטרילי Millex Durapore- קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.22 micron, PVDF, diameter 33 mm, sterile ,Millex Durapore - pack 50 pcs
להצעת מחיר
06013045פילטר סביבון 0.45 מיקרון 13 מ"מ PTFE - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.45 micron,PTFE, diameter 13 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
0601345פילטר סביבון 0.45 מיקרון 13 מ"מ PVDF - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.45 micron,PVDF , diameter 13 mm pack 50 pcs
להצעת מחיר
060250451פילטר סביבון 0.45 מיקרון 25 מ"מ PTFE / סטרילי - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.45 micron,PTFE, Sterile, diameter 25 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
060250453פילטר סביבון 0.45 מיקרון 25 מ"מ PVDF - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.45 micron,PVDF , diameter 25 mm pack 50 pcs
להצעת מחיר
060025045פילטר סביבון 0.45 מיקרון 25 מ"מ Cellulose acetate - קופסה 50 יח.
Syring filter cellulose acetate 0.45 micron 25 mm diameter - pack 50 pcs
להצעת מחיר
060462100פילטר סביבון 0.45 מיקרון 28 מ"מ Cellulose acetate סטרילי - קופסה 50 יחידות Sartorius
Syringe filter, 0.45 micron,Cellulose acetate, diameter 28 mm, Sterile - pack 50 pcs
להצעת מחיר
0600250451פילטר סביבון 0.45 מיקרון 25 מ"מ Naylon - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.45 micron,Naylon, diameter 25 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
0602550045פילטר סביבון 0.45 מיקרון 25 מ"מ PES - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.45 micron, PES, diameter 25 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
06016537פילטר סביבון 0.45 מיקרון 28 מ"מ PES סטרילי - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.45 micron, PES, steril, diameter 28 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
06025045פילטר סביבון 0.45 מיקרון 25 מ"מ PTFE - קופסה 50 יח
Syringe filter, 0.45 micron, PTFE, diameter 25 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
06017765פילטר סביבון 0.45 מיקרון 25 מ"מ Regenrated cellulose RC - קופסה 200 יח. Sartorius
Syringe filter, 0.45 micron,RC, diameter 25 mm - pack 200 pcs
להצעת מחיר
060030045פילטר סביבון 0.45 מיקרון 33 מ"מ PVDF סטרילי Millex Durapore - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 0.45 micron, PVDF, diameter 33 mm, sterile ,Millex Durapore - pack 50 pcs
להצעת מחיר
0604545פילטר סביבון 0.45 מיקרון 45 מ"מ PES סטרילי - קופסה 50 יח
Syringe filter, 0.45 micron, PES, steril, diameter 45 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
06017804פילטר סביבון 0.45 מיקרון 50 מ"מ PTFE - קופסה 25 יח. Sartorius
Syringe filter, 0.45 micron,PTFE, diameter 50 mm - pack 25 pcs
להצעת מחיר
060025100פילטר סביבון 1 מיקרון GF י 25 מ"מ - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 1 micron,GF Glass fiber, diameter 25 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
0602510פילטר סביבון 1 מיקרון PTFE י 25 מ"מ - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 1 micron, PTFE, diameter 25 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
06017593פילטר סביבון 1.2 מיקרון 25 מ"מ Cellulose acetate סטרילי - קופסה 50 יחידות Sartorius
Syringe filter, 1.2 micron,Cellulose acetate, diameter 25 mm, Sterile - pack 50 pcs
להצעת מחיר
0602530פילטר סביבון 3 מיקרון PTFE י 25 מ"מ - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 3 micron, PTFE, diameter 25 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
06025300פילטר סביבון 3 מיקרון PES י 25 מ"מ לסולבנטים - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 3 micron, PES, diameter 25 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
0-355526פילטר סביבון 5 מיקרון PTFE סטרילי 25 מ"מ - קופסה 50 יח. Millipore
Syringe filter, 5 micron, sterile, PTFE, diameter 25 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
06025500פילטר סביבון 5 מיקרון PES י 25 מ"מ לסולבנטים - קופסה 50 יח.
Syringe filter, 5 micron, PES, diameter 25 mm - pack 50 pcs
להצעת מחיר
06410463533פילטר סביבון 5 מיקרון ReZist PTFE י 30 מ"מ - קופסה 100 יח. Whatman
Syringe filter, 5 micron, PTFE, diameter 30 mm - pack 100 pcs
להצעת מחיר