הוראות הפעלה למכבש הידראולי

 1. מצב בניית לחץ במערכת (לחיצה ראשונה):
 • פתח פקק פלסטיק (מס' 9) בשליפה.
  הכנס משפך קטן ומלא את השמן ההידראולי (גליצרין) המצורף, עד לגובה כ- 1 ס"מ מהקצה, לא יותר.
 • הכנס את קליפות הענבים שעברו תסיסה לסל העץ, כמעט עד הסוף.
  הנח את 2 חצאי עיגולי העץ על הענבים.
  הנח את 2 בלוקי העץ אחד ליד השני, צמודים למוט הבורגי (מס' 1) ועוד 2 בלוקים עליהם. (שתי וערב)
 • סובב את יחידת המתלה הבורגי (מס' 2) כלפי מטה.
  כך שכל הראש ההידראולי (מס' 10) יגע בלחץ על בלוקי העץ
  .
 • סגור את הברז (מס' 7)
 • פמפם בנה לחץ במערכת על ידי עליה וירידה של ידית המשאבה (מס' 8) הבוכנות יעלו מעלה ויגעו ביחידת המתלה הבורגי (מס' 2) וידחפו כלפי מטה את הראש (מס' 10) פמפם עד לקצה גבול יציאת הבוכנות כ- 12 ס"מ. בסוף מהלך בניית הלחץ יש לסובב כלפי מטה אום עם שקעים (מס' 4) עד שהאום תיגע בבית הבוכנות (מס' 11) יש לבצע פעולה זאת כדי למנוע לחץ נגדי שפועל על הבוכנות, האום שנוגעת בבית הבוכנות (מס' 11) מונעת שהראש יעלה מעלה וכן מונעת את הלחץ הנגדי שפועל עליהם. ברגע שהנוזל מפסיק להינגר (לטפטף) מסל העץ נגמרה הלחיצה הראשונה.
 • הערה: בלחיצת ענבים אין צורך לעבור 100BAR בשעון הלחץ (מס' 6)
 1. חזרה למצב ההתחלתי (לחיצה שניה):
 • הכנס פין (מס' 3) לאחד השקעים באום (מס' 4) סובב את האום כלפי מעלה.
 • פתח ברז (מס' 7) לשחרור לחץ במערכת
 • אחוז בשתי ידיים בידיות המתלה הבורגי (מס' 2) וסובב כלפי מטה את יחידת המתלה הבורגי (מס' 2) כך הבוכנות יחזרו למקומם, כלפי מטה.
  יש לדאוג בפעולה זאת שהאום עם השעונים לא מפריעה למהלך הורדת הראש ההידראולי (מס' 10) כלפי מטה.
  סובב אותה בהתאם לפי הצורך כך שלא תפריע.
 • אם ברצונך לבצע פעולות לחיצה נוספות, יש לפעול כאמור לפי לחיצה ראשונה
 • בסיום הפעילות העונתית במכבש, שטוף היטב את כל חלקי המכבש נגב וייבש היטב.
  מרח שמן למזון על מוט ההברגה (מס' 1) אפשר ורצוי גליצרין. כדי למנוע חלודה, בתבריג.

The image failed to load: